Immigrantvisum

Alla immigrantvisum till USA för medborgare och personer bosatta i Sverige, Norge och Danmark handläggs på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

För att ansöka om ett immigrantvisum måste en utländsk medborgare i allmänhet sponsras av en amerikansk medborgare eller av en lagligen permanent bosatt släkting, eller av en blivande amerikansk arbetsgivare, samt ha en godkänd petition (ansökan) innan de ansöker om ett immigrantvisum. Personen som sponsrar ansökan påbörjar processen genom att skicka in en ansökan för den utländske medborgarens räkning till US Citizenship and Immigration Services (USCIS). På travel.state.gov kan man hitta information och läsa mer om olika typer av immigrantvisum, inklusive vårt Diversity Visa Program (vilket allmänt går under namnet Green Card Lottery). Följ sedan anvisningarna på travel.state.gov för hur du ska starta processen för ett immigrantvisum eller Diversity Visa (Green Card).

I första steget ska USCIS godkänna din ansökan, sedan ska ditt ärende handläggas vid National Visa Center (NVC). När du har blivit utvald i Diversity Visa Lottery kommer ditt ärende handläggas vid Kentucky Consular Center (KCC). För information om hur du går vidare med processen, läs igenom de instruktioner du fått från NVC eller KCC, tillsammans med den information som du finner på denna hemsida.

Immigrantvisum