Diversity Visa (Green Card)

Det årliga programmet för mångfaldsimmigration, Diversity Visa Program, allmänt känt som green card lotteriet, ger varje år 55,000 slumpmässigt valda människor från länder med låg invandring till USA möjligheten att få ett immigrantvisum. Lotteriet syftar till att öka mångfalden bland den invandrade befolkningen i USA, genom att välja sökande främst från länder som under de senaste fem åren haft låg invandring till USA.

För att ansöka om ett sådant mångfaldsvisum (green card), följ anvisningarna under rubriken Diversity Visa Process på travel.state.gov. När du har slutfört dessa steg, granska de instruktioner du fått av Kentucky Consular Center (KCC), tillsammans med den information som presenteras på denna hemsida, för ytterligare vägledning och instruktioner.