Status på ansökan

Mot slutet av din visumintervju kommer den konsulära personalen informera dig om din visumansökan godkänns eller avslås, eller om du behöver skicka in ytterligare information innan beslut kan fattas.

Vissa visumansökningar kräver ytterligare handläggning, vilket betyder att de kommer ta mer tid i anspråk även efter visumintervjun. De sökande kommer informeras om detta krav endast om det kommer tillämpas i just deras individuella fall. I de allra flesta fallen kommer denna extra handläggning vara avklarad inom 60 dagar efter intervjun. Handläggningstiden kan dock variera beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Du kan kontrollera statusen för din visumansökanceac.state.gov. Om du fått avslag på din visumansökan kan du hitta information om omständigheter som kan göra att du inte kvalificerar för det visum du sökt (Inegibilities), eller möjligheten att i vissa fall ansöka om undantag (Waivers), under rubriken Inegibilities and Waiverstravel.state.gov.