Anhöriginvandring

Det finns två typer av visum för anhöriginvandring; visum för direkt anhöriginvandring och visum för närståendeinvandring. Exempel på direkt anhöriga är minderåriga barn eller någon som är gift med en amerikansk medborgare. Som närstående kan räknas till exempel ogifta vuxna barn till en amerikansk medborgare, eller personer som är gifta med någon som innehar ett permanent uppehållstillstånd i USA. Du kan läsa mer om dessa två typer av immigrantvisum på travel.state.gov.

För att ansöka om ett visum i någon av dessa kategorier, gå till travel.state.gov och följ instruktionerna som finns under Immigrant Visa Process. När du har slutfört dessa steg, läs igenom de anvisningar du fått från National Visa Center (NVC), tillsammans med den information som finns på denna hemsida för ytterligare vägledning.