Intervjuprocessen

Det andra steget av visumprocessen påbörjas när ambassaden tagit emot en godkänd I-129F petition (ansökan) från NVC, vilket kan ta upp till en månad efter att ni mottagit meddelandet att ansökan godkänts.

När ambassaden tagit över ärendet kommer vi kontakta den sökande via e-post och skicka en lista över anvisningar om vilka dokument som krävs. Personen som lämnat in ansökan bör se till att regelbundet kontrollera den e-postadress som uppgetts i I-129F formuläret, och även se till att vidarebefordra all information till mottagaren (personen visumet gäller). Sökanden kan nu även boka tid och betala ansökningsavgiften via http://www.ustraveldocs.com/se. Notera att om den sökande försöker att boka en tid innan han/hon fått klartecken för detta kommer denna tid annulleras.

Visumintervjuer hålls på ambassaden kl. 08.30 måndagar till torsdagar, och om viseringen godkänns, kommer visumet att utfärdas inom två veckor. Observera att personen som lämnat in ansökan inte behöver vara närvarande vid intervjun. Själva visumavgiften uppgår till 265 dollar, men utöver detta tillkommer kostnader för den obligatoriska läkarundersökningen och för vissa av de handlingar som krävs.