Återvändandevisum

En person som har ett permanent uppehållstillstånd (en så kallad lagligt permanent bosatt eller LPR) eller en person som har ett villkorat uppehållstillstånd (CR) och som har varit utanför USA längre än ett år, eller längre än giltighetstiden för sitt återinresetillstånd, kommer att behöva ett nytt immigrantvisum för att kunna resa till USA för att återuppta sitt boende där. Du kan läsa mer om återvändandevisum på travel.state.gov.