Visum för diplomater, anställda vid internationella organisationer samt utländsk militär personal

Med undantag av stats- eller regeringschefer (som kvalificerar för ett A-1 visum oavsett syftet med sitt besök i USA), så beror vilken typ av visum som krävs av en diplomat eller annan regeringstjänsteman på syftet med resan till USA.

Diplomater och andra utländska regeringstjänstemän som reser till USA enbart i tjänstesyfte eller för att delta aktiviteter på uppdrag av sin nationella regering behöver ett A-1 eller A-2 visum för sin resa till USA, de får inte resa in på turistvisum och kvalificerar heller inte för att resa utan visum under Visa Waiver-programmet (VWP).

Regeringstjänstemän som reser till USA av andra anledningar än att utföra sitt ämbete eller reser som turist måste istället söka det av H, L eller B visum som bäst passar resans syfte, eller om de kvalificerar för detta, resa utan visum under Visa Waiver-programmet; de kvalificerar sig inte i dessa fall för diplomatiska eller officiella visum.

Makar, partners och barn:
Familjemedlemmar definieras i dessa fall som make/maka och ogifta barn i alla åldrar som är medlemmar i hushållet. Individer som inte kvalificerar sig som familjemedlemmar enligt denna definition kan vara berättigade att ansöka om B-1 / B-2 visum. Individer som söker B-1 / B-2 visum är skyldiga att betala ansökningsavgift, och andra i förekommande fall ömsesidiga avgifter för utfärdande.

Visumprocessavgifter:
Innehavare utav Diplomatiska pass är undantagna alla processavgifter för alla typer utav visum. Innehavare utav reguljära-, samt tjänstepass betalar ingen processavgift för officiella visum, men måste betala visumprocessavgifter, samt eventuella andra förekommande ömsesidiga utfärdandeavgifter för icke officiella visum.