Hur man ansöker

Alla diplomatiska eller officiella visumansökningar, tillsammans med alla nödvändiga underlag, ska skickas in med rekommenderad post eller levereras till ambassaden i USA av en erkänd budfirma/kurir. Postadressen för sådana diplomatiska eller officiella visumansökningar är:

Non-Immigrant Visa Unit
Amerikanska ambassaden
Dag Hammarskjölds väg 31
115 89 Stockholm

Alla Diplomatiska/Officiella visumsökande måste tillhandahålla:

 • Bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod);
 • Ett giltigt pass;
 • Om det finns, gamla pass som innehåller visum till USA (giltigt eller utgånget);
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) (Från och med den 1 november 2016 kommer glasögon inte längre att vara tillåtna i visumbilder):
  – Huvudet måste vara riktat rakt framifrån
  – Vit bakgrund utan ojämnheter
  – Fotografiet får inte vara äldre än 6 månader
  – Fotografiet måste vara utskrivet på fotokvalitetspapper
  Har du laddat ner ett fotografi till ditt DS-160 formulär behöver du inte skicka in ett extra fotografi med din ansökan. Om det däremot blivit några problem med den uppladdade bilden kommer du behöva skicka oss en ny bild, vilket kan fördröja handläggningen av din ansökan.
 • Diplomatisk not /Note Verbale / officiell visumförfrågan. I många fall kommer denna not skickas direkt till den konsulära avdelningen från protokollavdelningen vid den berörda myndigheten. Noten skall ange namnet på den officiella resenären och ange resenärens födelsedatum, titel eller officiella status. Noten skall också ange platsen för den officiella placeringen eller besöksplatsen, syfte med den officiella resan, kort beskrivning av det officiella uppdraget, datum för avresan från Sverige samt längden på resan eller vistelsen. Då nära anhöriga skall medfölja skall även deras namn, födelsedatum och relation till den huvudsakliga ansökande inkluderas i noten.
 • Registrerad Fraktsedel för rekommenderad post (om inte din protokollavdelning har ett specifikt returavtal med den konsulära avdelningen). Fraktsedeln för rekommenderad post kan beställas som ett PDF-dokument från Post Nords hemsida, Skicka Direkt, eller för organisationer genom att använda PacSoft Online (100g 1-2 pass, 250g 3-5 pass, Avsändare = ”Amerikanska Ambassaden, Dag Hammarskjölds väg 31, 115 27 Stockholm”; Mottagare = adressen dit du vill ha dina dokument skickade) och m[ste innehålla en streckkod. Vänligen observera att frankerade kuvert med frimärken eller ’porto betalt’ stämpel, samt kuvert med ’svarspostadress’ eller ’frisvar’ inte kan användas för dokumentretur.

I tillägg:

Alla anhöriga till personer som innehar A1 – A2, G1 – G4 visum måste även bifoga:

Personer som söker A-3 eller G-5 visum måste tillhandahålla:

 • En kopia av arbetsgivarens diplomatiska visum;
 • Anställningskontakt på engelska som undertecknats av både arbetsgivare och arbetstagare, vilket minst måste innehålla följande:
  • arbetstid och sjukförsäkring;
  • en garanti för att den anställdes lön minst kommer motsvara den delstatliga eller federala minimilönen eller rådande lön, vilket som är störst. Eventuella avdrag för mat och logi får inte vara mer än rimligt, den anställe ska frivilligt ha gått med på dessa;
  • en försäkran att den anställde inte kommer att ta någon annan anställning samtidigt som vederbörande arbetar för den nuvarande arbetsgivaren;
  • en försäkran från arbetsgivaren att vederbörande inte kommer undanhålla passet för den anställde; och
  • Om den visumsökande någonsin gripits och/eller fått en fällande dom, har någon typ av medicinsk åkomma som gör att du inte uppfyller kraven för detta visum eller någon gång nekats inresa eller utvisats från USA måste vederbörande även tillhandahålla de dokument som rör detta
 • Alla som söker A-3 visum måste lämna en note verbale med namnet på den anställde och arbetsgivarens officiella titel eller status. Den bör också ange datum för avresan från Sverige, syftet med resan och vistelsetid i USA; och
 • Personer som söker G-5 visum måste inkludera den officiella begäran från den internationella organisationen i fråga, om den inte redan skickats direkt till ambassaden.

Handläggningsavgifter

Personer som innehar ett diplomatiskt pass behöver inte betala handläggningsavgifter för någon typ av visum. Personer som söker officiella visum debiteras inte för sitt visum, men är skyldiga att betala ansökningsavgift samt i förekommande fall ömsesidiga avgifter, för alla icke-officiella visum.