Diplomater och regeringstjänstemän (A-1 & A-2)

För att kvalificera sig för ett A-1 eller A-2 visum krävs att personen i fråga reser till USA på uppdrag av sin regering enbart för att delta i officiella tillställningar å dess vägnar. Även om den egna regeringen kan ha ett intresse i, eller delvis äga en viss organisation, är detta i sig inte den avgörande faktorn för att fastställa huruvida den sökande uppfyller kraven för ett A visum – det eller de uppdrag som ska utföras på tjänsteresan måste enbart vara av en officiell, statlig natur. Regeringstjänstemän som reser till USA för att utföra icke-statliga funktioner av kommersiell natur eller reser som turister behöver istället ansöka om det av H, L eller B visum som bäst passar syftet med resan, eller, om personen uppfyller kraven, resa under Visa Waiver-programmet. Resor av dessa slag möter inte kraven för diplomatiska visum.

Observera: Vi vill dock understryka att utländska regeringstjänstemän som avser att resa till USA på officiellt uppdrag måste inneha ett ”A” visum innan de kan åka. De kan inte resa på turistvisum, och uppfyller heller inte kraven för visumfria resor under Visa Waiver-programmet.

Personer som kvalificerar sig för ett A visum men som reser till USA för uppdrag kortare än 90 dagar kommer få sitt visum utfärdat med en ”TDY” (tillfällig arbetsuppgift) notering.

Kommunala eller regionala tjänstemän som åker som representanter för sin lokala politiska enhet uppfyller inte kraven för ett A visum, utan dessa måste istället ansöka om ett B-1 eller B-2 visum.