Anställda vid utländsk försvarsmakt

Anställda vid en utländsk försvarsmakt från andra än NATO-länder och som reser till USA i samband med sin militära status för utbildning i den amerikanska militärens regi eller på en amerikansk militär installation, kommer i visumsammanhang behandlas som utländska regeringstjänstemän.

Anställda inom försvarsmakten som söker visum måste kontakta sin protokollavdelning för att utställa en officiell förfrågan innan en visumansökan skickas in till den konsulära avdelningen. I de flesta fall skickas den officiella förfrågan direkt till den konsulära avdelningen.