Möten/Anställning till internationella organisationer (G-1 – G-4)

För att kvalificera sig för ett G visum måste personen i fråga åka till USA för officiell tjänsteutövning till en enligt avtal erkänd internationell organisation i enlighet med lag International Organizations Immunities ACT (IOIA) of December 29, 1945 (bl.a. FN, Världsbanken, Internationella valutafonden)

G-1 Anställda vid en permanent legation vid en internationell organisation som arbetar på uppdrag av en erkänd regering.

G-2 Representanter för en erkänd regering som reser till USA tillfälligt för att närvara vid möten arrangerade av en internationell organisation.

G-3 Representanter för icke erkända regeringar eller länder som inte är medlemmar.

G-4 Visum utfärdas till personer som är på väg till USA för att påbörja en anställning vid en internationell organisation.

Ansökning för G-1, G-2 och G-3 visum måste åtföljas med en Diplomatisk Not från den ansökandes regering. Ansökning för G-4 visum måste åtföljas med en officiell förfrågan från den begärande internationella organisationen (not för en G-4 ansökan skickas direkt till den konsulära avdelning av den internationella organisationen)