Visa Waiver/ESTA

Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist eller på affärsresa* och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum. Notera dock att nya regler för ESTA infördes den 21 januari 2016 – vänligen se U.S. Customs and Border Protections hemsida för mer information och om du omfattas av de nya reglerna.

För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov

Visa Waiver-programmet gör det möjligt för resenärer att resa visumfritt till USA för att utföra arbeten som normalt skulle kräva ett B1 eller B2 visum. Att resa till USA för att studera, praktisera eller utföra journalistiskt arbete är dock inte tillåtet under Visa Waiver-programmet.

Den konsulära avdelningen besvarar inte några frågor om ESTA, utan hänvisar alla som har frågor som rör ESTA att vända sig till US Customs and Border Protection.

För de som ska resa till USA under Visa Waiver-programmet gäller generellt att passet måste vara giltigt i 6 månader efter hemkomsten från USA. Observera dock att svenska pass täcks av ett landsspecifikt avtal och är därför undantagna från sexmånadersregeln. Svenska pass kan användas så länge passet är giltigt under hela vistelsen i USA. På utrikesdepartementets hemsida kan du hitta du hela listan över länder med landsspecifika avtal.

Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”.

I fältet Efternamn, ange ditt efternamn så som det står i ditt pass under Efternamn.

I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan ange ALLA namn exakt såsom de visas i ditt pass i fältet Förnamn. Om ett ytterligare förnamn eller mellannamn ingår i fältet Förnamn i ditt pass, måste det/de även inkluderas här.

Du kan inte resa under Visa Waiver-programmet om du:

  • Blivit nekad på din ESTA ansökan
  • Tidigare har nekats inresa till USA
  • Tidigare har nekats visum till USA
  • Någon gång blivit arresterad (även om arresteringen inte resulterade i en brottmålsdom)
  • Någon gång deporterats från USA
  • Om du vid ett tidigare besök stannat längre än du haft tillstånd till (även om det bara gäller en dag)

*Begreppet ”affärsresa” avser i detta sammanhang att förhandla kontrakt, träffa kunder, delta på konferenser eller mässor, eller skriva på kundorder. Det omfattar inte att acceptera en anställning eller driva företag i USA.

För mer information om Visa Waiver-programmet, se State Departments hemsida.